Reprezentativ

APLICAȚIE pentru blogul Filialei Arte Decorative – București

Artiștii din București care doresc să fie reprezentați online de către Filiala Arte Decorative a Uniunii Artiștilor Plastici din România, sunt invitați să trimită pe e-mail, la adresa artedecorative@uap.ro,  următoarele date:

Numele:__________________________________

Prenumele: ________________________________

Membru UAP (anul/departamentul)  _________________

Adresa e-mail: ______________________________

Sunt solicitate :
– un CV scurt (câteva rânduri) în format PDF – română și engleză, actualizat.
– o imagine artist (portret sau în atelier) 600 x 400 pixeli și rezoluție între 100 și 300 dpi.
– 4 imagini ale lucrărilor care vor fi expuse pe blog. Vă rugăm să nu trimiteți mai mult de 4 imagini pentru că spațiul blogului nu ne permite un număr nelimitat. Pentru colegii care au trimis deja mai mult de 4 imagini, menționăm că periodic, vom posta alte 4 dintre cele primite de la dumneavoastră. Spațiul alocat prezentării lucrărilor este  individual.
– pentru fiecare lucrare:  titlu, dimensiuni, tehnică, anul.
Imaginile trebuie să fie de bună calitate după lucrări existente în posesia artistului, cu o rezoluție de 300 dpi și dimensiunea min 2300 pixeli pe o latură.  Imaginile vor fi transmise împreună cu CV-ul la
artedecorative@uap.ro

Persoană de contact: Laurențiu Nistor

Aplicația este destinată exclusiv membrilor din București.

Anunțuri

Convocare Adunare Generală a Filialei Arte Decorative

Consiliul de Conducere al Filialei Arte Decorative a Uniunii Artiștilor Plastici din România în temeiul Statutului UAP convoacă ședința Adunării Generale a Filalei Arte Decorative pentru sâmbătă, 14 aprilie, 2018, ora 10.00, la Sala Amfiteatru a Universității Naționale de Arte, București, Calea Griviței, nr. 28.

GOGESCU – 65 / 40 INIŢIERE @ Orizont

Artistul plastic Gheorghe Gogescu vă invită să onorați cu prezența vernisajul expoziției personale de pictură

GOGESCU – 65 / 40 INIŢIERE”

ce va avea loc joi 15 martie 2018, orele 19:00,

la galeria Orizont, B-dul Nicolae Bălcescu 23A, Bucureşti.

Expoziția este ocazionată de împlinirea a 65 ani de viață şi 40 ani de activitate artistică şi va fi deschisă în perioada 15 martie – 12 aprilie a.c.

Program: Luni-Vineri 10:00-19:00, Sâmbătă 10:00-16:00

Next @ Orizont

Filiala Arte Decorative vă invită să participaţi la vernisajul expoziţiei de arte decorative a tinerilor.

N E X T

Evenimentul  va avea loc la Galeria Orizont,  marți, 13 februarie 2018,

orele 18.00.

 

NEXT reprezintă ceea ce se dorește a fi mai târziu ori ceea ce urmează să devină tinerii artiști ori cei care încă studiază. Vă invităm să-i descoperim și să-i încurajăm în alegerea pe care fiecare a făcut-o fiecare în domeniul său: ceramică, sticlă, metal ori artele textile.

Coordonatori:

Conf. Univ., Dr. Daniela Frumușeanu,
Prof., Univ. Dr. Bogdan Hojbotă,
Asist. Univ. Drd. Ioana Stelea

 

Expoziţia mai poate fi vizitată în perioada:

13 februarie – miercuri, 12 martie 2018

Accesul gratuit al publicului.

În Alb / În Negru @ Orizont & Gabroveni

FILIALA ARTE DECORATIVE
BUCUREȘTI
GALERIA DE ARTĂ ORIZONT
și ARCUB – SALA GABROVENI
organizează expoziţia de arte decorative
ÎN ALB / ÎN NEGRU

PERIOADA
Centrul Cultural ARCUB, Sala Gabroveni, 29 august – 23 septembrie 2018
Galeria Orizont – luni, 3 septembrie – luni, 1 octombrie 2018

CURATORI:
Georgiana Cozma, Marian Gheorghe


COORDONATORI: Marijana Bițulescu, Gherghina Costea, Dan Alexandru Roșeanu, Claudia Mușat, Nicolae Moldovan, Cristiana Russu, Cătălin Hrimiuc.


CONCEPT

În perioada 29 august – 1 octombrie, Filiala Arte Decorative în colaborare cu Centrul Cultural ARCUB organizează două expoziții de arte decorative cu aceeași temă.

Proiectul cultural ÎN ALB/ ÎN NEGRU este o expoziție de artă contemporană din domeniul artelor decorative care se dorește un manifest pentru importanța artelor decorative în societatea de azi dar și un manifest împotriva ignoranței.

Prin tema aleasă ÎN ALB/ ÎN NEGRU urmărim relația dintre simplu și complex, formă și conținutul acesteia, dintre lucruri care sunt în mod clar opuse. O analogie între materiile primare specifice fiecărui domeniu din artele decorative (pământ, foc, apă, metal)

Vă invităm să participați la această expoziție cu lucrări realizate în tonuri de alb și/sau negru. Tehnica și potențialul materialelor folosite să evidențieze varietățile de expresie ale nuanțelor de alb și/sau negru.

ÎN ALB / ÎN NEGRU se adresează artiștilor care se exprimă în materiale specifice Artelor Decorative: Ceramică, Sticlă, Metal, Arte Textile.

BENEFICIILE PARTICIPANŢILOR

STRATEGIA GALERIEI ORIZONT

Galeria Orizont este galeria Uniunii Artiștilor Plastici din România și are drept scop promovarea artei decorative româneşti.

Programul expoziţional este coordonat de Consiliul de Conducere al Filialei Arte Decorative şi care

şi-a propus să creeze în galerie un spaţiu de prezentare a artiştilor consacraţi, de lansare şi promovare a tinerilor, dar şi de omagiere a maeştrilor.

Galeria Orizont oferă posibilitatea de exprimare a temei abordate în proiectelor artiştilor vizuali ce se exprimă în material specific artelor decorative.

REGULAMENT DE PARTICIPARE

SELECŢIA PARTICIPANȚILOR

La selecţie pot participa membrii Filialei Arte Decorative a UAP România din București şi absolvenţi ai Universităţilor Naţionale de Arte din București.

Se iau in consideratie lucrările de artă decorativă care vor respecta tema proiectului.

DATA LIMITĂ A ÎNSCRIERII: 8 AUGUST

Artiştii vor prezenta pentru selecţie:

 • Imagini digitale ale lucrării/lucrărilor, în format jpg sau tiff, rezoluţie 300 dpi. luate din minim două unghiuri (rugăm precizaţi la fiecare imagine numele autorului şi titlul lucrării in eticheta imaginii);
 • Fişa de înscriere care va cuprinde numele autorului, titlul lucrării, tehnică, dimensiuni, anul

realizării lucrării, prețul lucrării (valoare drept autor) in Lei, datele de contact ale artistului, studiile (anul absolvirii, instituţia de învăţământ superior, specializarea, clasa, localitatea); modelul fişei de înscriere se află şi pe site-ul https://artedecorativebucuresti.wordpress.com/;

 • Imaginile lucrărilor în format digital şi fişa de înscriere vor fi trimise pe adresa de mail georgianacozma@yahoo.com până la data de 8 AUGUST, a.c., cu menţiunea: „pentru expoziţia ÎN ALB/ ÎN NEGRU”.

Rezultatul selecţiei va fi comunicat în data de 22 AUGUST 2018, prin email;

 • Deciziile comisiei de selecţie sunt definitive;

PREDAREA LUCRĂRILOR

I. PENTRU SALA GABROVENI:

 • Lucrările originale selectate vor fi predate personal în 26 august, la Galeria Orizont (B-dul Nicolae Bãlcescu, nr. 34 A, Bucureşti), între orele 11.00 – 19.00, însoţite de Fișa de înscriere care ține loc și de Procesul Verbal de Predare-Primire (în dublu exemplar) semnat de artist și contra-semnat de unul dintre curatorii expoziției la primirea lucrărilor, după verificarea integrităţii pieselor;
 • Dovada achitării „contribuţiei proiect artistic”.
 • Artiștii membri UAP, Filiala Arte Decorative vor prezenta la predarea lucrării/lucrărilor dovada achitării cotizaţiei de membru UAP pentru anul în curs și confirmarea din partea UAP privind plata la zi a chiriei şi a cheltuielilor de întreţinere a atelierului repartizat de UAP (acolo unde este cazul);

II: PENTRU GALERIA ORIZONT:

 • Lucrările originale selectate vor fi predate personal, la Galeria Orizont (B-dul Nicolae Bãlcescu, nr. 34 A, Bucureşti) în 31 august, între orele 11.00 – 19.00, însoţite de Fișa de înscriere care ține loc și de Procesul Verbal de Predare-Primire (în dublu exemplar) semnat de artist și contra-semnat de referentul de specialitate al galeriei la primirea lucrărilor, după verificarea integrităţii pieselor;
 • Dovada achitării „contribuţiei proiect artistic”.
 • Artiștii membri UAP, Filiala Arte Decorative vor prezenta la predarea lucrării/lucrărilor dovada achitării cotizaţiei de membru UAP pentru anul în curs și confirmarea din partea UAP privind plata la zi a chiriei şi a cheltuielilor de întreţinere a atelierului repartizat de UAP (acolo unde este cazul);
 • Transportul lucrărilor este asigurat de către artist;
 • Lucrările nu sunt asigurate pe durata expoziţiei;
 • Artiştii selectionaţi vor achita o “contribuţie proiect artistic”, în valoare de 75 lei și se va achita la casieria UAP din România, adresa Piața Amzei nr.13 et.4, de luni până vineri, între orele 12 – 18, sau în contul RO36 RNCB 0072 0005 0939 0032, BCR sector 1., cu mentiune „pentru expoziţia ÎN ALB/ ÎN NEGRU”.
 • Important! Artiștii membri UAP vor prezenta la predarea lucrării/lucrărilor dovada achitării cotizaţiei de membru UAP pentru anul în curs și confirmarea din partea UAP privind plata la zi a chiriei şi a cheltuielilor de întreţinere a atelierului repartizat de UAP (acolo unde este cazul);
 • Datele din fişa de înscriere vor fi utilizate în materialele de promovare a expoziţiei;

organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru datele înscrise de artist în fişa de

înscriere;

 • Organizatorii au dreptul de a folosi imagini după lucrările expuse, fără plată către autor,

cu scopul promovării expoziţiei în materialele publicitare precum şi în scop de

informare, marketing şi educaţional;

 • Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru deteriorarea lucrărilor în timpul

transportului;

 • Pe întreaga durată a expoziţiei, participanţii nu îşi pot retrage lucrările;
 • După închiderea expoziţiei, participanţii îşi pot ridica lucrările de la Sala Gabroveni,

în ziua de 24 septembrie 2018, între orele 12.00 – 17.00;

 • După închiderea expoziţiei, participanţii îşi pot ridica lucrările de la Galeria Orizont, în ziua de 2 octombrie 2018, între orele 11.00 – 19.00;

CURATORI:

Georgiana Cozma

e-mail: georgianacozma@yahoo.com

tel: 0724 802 349

Marian Gheorghe

tel: 0745 156 358

Descarcă de aici Fișa de înscriere.

Programul expozițional al galeriei ORIZONT 2018

Galeria Orizont este galeria Uniunii Artiștilor Plastici din România și are drept scop promovarea artei decorative româneşti și valorificarea dreptului de autor.

Programul expoziţional este coordonat de Consiliul de Conducere al Filialei Arte Decorative şi care şi-a propus să creeze în galerie un spaţiu de prezentare a artiştilor consacraţi, de lansare şi promovare a tinerilor, dar şi de omagiere a maeştrilor.

Galeria Orizont oferă posibilitatea de exprimare a temei abordate în proiectelor artiştilor vizuali ce se exprimă în material specific artelor decorative.

U.A.P din România | Galeria Orizont

B-dul Nicolae Bãlcescu, nr. 34 A, Bucureşti

Adriana Radu│Referent de specialitate

Tel: 0213126723

www.uap.ro

https://artedecorativebucuresti.wordpress.com/

Programul galeriei Orizont:

Luni – Vineri: 11:00 – 19:00

1. DIALOG / Metal și arte textile
Vineri, 12 ianuarie – joi, 8 februarie 2018
Curator: Georgiana Cozma
Coordonatori: Marian Gheorghe, Claudia Mușat.
2. NEXT/ Expoziția tinerilor artiști
Perioada: marți, 13 februarie – miercuri, 12 martie 2018
Coordonator: Conf. Univ., Dr. Daniela Frumușeanu, Prof., Univ. Dr. Bogdan Hojbotă,
Asist. Univ. Drd. Ioana Stelea
3. 65/40. Expoziție personală. GEORGE GOGESCU
Perioada: joi, 15 martie – joi, 12 aprilie 2018
4. STICLA
Perioada: luni, 16 Aprilie – luni, 11 mai 2018
Coordonator: Cătălin Hrimiuc, Ioana Stelea,
5. VIORICA COLPACCI
Expoziție de arte textile/instalații

Perioada: marți. 15 mai – luni, 11 iunie 2018

6. UNARTE LICENTA/MASTER
Curator: Dorina Horătău, Lucian Butucariu
Perioda: joi, 14 iunie – joi, 12 iulie
7. Salonul anual de artă aplicată al Filialei de Grafică Publicitară
Perioda: vineri, 13 iulie – joi, 26 iulie 2018
Curator: Vasile Olac
8. Maria Băndăru și Vladimir Cioroiu.
Expoziție de arte textile și sticlă.
Perioada: Vineri, 27 iulie – luni, 25 august 2018
Perioada 13 – 30 august – Posibil CONCEDIU 14 ZILE LUCRĂTOARE
9. ÎN ALB / ÎN NEGRU. Expoziție de grup a artelor decorative.
Perioada: luni, 3 septembrie – luni, 1 octombrie 2018
Curatori: Marian Gheorghe, Georgiana Cozma
10. Ambient/ Obiect. Expoziție de grup
Perioada: joi, 4 octombrie – joi, 1 noiembrie 2018
Curatori: Marian Gheorghe, Marijana Bițulescu
11. STEAGURI. Expoziție de grup a artelor decorative
Perioada: luni, 5 noiembrie – luni, 3 decembrie 2018
Curator: Claudia Mușat
12. STICLĂ. Expoziție sculptură.
Perioada: joi, 6 decembrie 2018 – marți, 8 ianuarie 2019
Curator: Silviu Dancea

Primiri în Uniunea Artiștilor Plastici din România pentru membri stagiari 2018

În perioada 25 ianuarie 2018 – 26 februarie 2018 se vor depune dosarele care vor conține

pentru candidații ce doresc să se înscrie ca membri stagiari în Uniunea Artiștilor Plastici din România, la secretariatele filialelor de creație București și respectiv, ale filialelor teritoriale.

Filialele teritoriale vor trimite dosarele întocmite și avizate conform Regulamentului de Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România, până la data de 7 martie 2018, la sediul Uniunii Artiștilor Plastici din România din Str. Piața Amzei nr.13, etaj 4.

Pentru filialele de creație din București, dosarele se vor depune la sediul Uniunii Artiștilor Plastici din România din Str. Piața Amzei nr.13, etaj 4, sector 1, București, luni – joi, între orele 10.00-15.00 și vineri, între orele 10.00 – 13.00.

Atenție! Dosarele se vor depune doar la sediul central al Uniunea Artiștilor Plastici din România și/sau al filialelor sale, care au cuprinsă în denumirea lor sintagma “din România”. Precizarea este necesară pentru a nu se confunda cu alte entități care nu fac parte din sistemul integrat al Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Regulamentul de Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din Româniacererea de primire în Uniunea Artiștilor Plastici din România și  fișa personală pot fi descărcate de aici.